Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

Address

Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica k. Poznania

Tel.

+48 618 145 234

Country

Poland

WWW

Email

Activity

youth hotels, student dormitories, campings; primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące
Liceum Profilowane
Technikum Agrobiznesu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa