Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

Address

Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny

Tel.

+48 818 810 558

Country

Poland

WWW

Email

Activity

secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Technium, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych