Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół im. Juliusza Poniatowskiego w Turkowicach

Address

Turkowice 123, 22-546 Turkowice

Tel.

+48 846 610 432

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Profilowane, Technikum Agrobiznesu
Technikum Rolnicze, Technikum Ogrodnicze
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego