Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Address

Sobieszyn 298a, 08-504 Ułęż

Tel.

+48 818 667 900, +48 818 667 266

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

zasadnicza szkoła zawodowa: zawód ogrodnik
technikum rolnicze, agrobiznesu, architektury krajobrazu
liceum profilowane, liceum ogólnokształcące: profil sportowy, językowy
policealne studium obsługi turystycznej
Zespół Pieśni i Tańca "Brzozowiacy