Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

Address

Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel

Tel.

+48 897 550 040

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoła Policealna