Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu

Address

Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec

Tel.

+48 158 650 325, +48 158 650 915

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Profilowane
Technikum Elektroniczne
Liceum Ogólnokształcące
Zasadnicza Szkoła Zawodowa