Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze

Address

Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór

Tel.

+48 943 739 019

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum Zawodowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
II Liceum Ogólnokształcące