Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku - Policealne Studium Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Address

Smoleńska 5/7, 80-058 Gdańsk

Tel.

+48 583 090 506

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

liceum i technikum