Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1

Address

Stawki 10, 00-178 Warszawa

Tel.

+48 228 315 451, +48 228 311 683, +48 228 319 752

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Profilowane nr 6
Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Szkoła Policealna nr 4