Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 2 - CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia

Address

Złota 58, 00-821 Warszawa

Tel.

+48 226 202 705, +48 226 201 141

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description