Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Address

Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

Tel.

+48 542 853 625, +48 542 853 451

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Zawodowe
Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna