Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

Address

Okulickiego 13, 21-040 Świdnik k. Lublina

Tel.

+48 817 512 394

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum Nr 2
II Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
Technikum Uzupełniające Nr 2
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Nr 2