Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Address

Długa 89/91, 95-100 Zgierz

Tel.

+48 427 150 734, +48 427 150 744

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

szkoła zawodowa