Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

Address

Gen. Sikorskiego 9, 63-500 Ostrzeszów

Tel.

+48 627 320 780

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Technikum
Liceum Profilowane
Szkoła Policealna
Technikum Uzupełniające
Zasadnicza Szkoła Zawodowa