Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Address

Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska

Tel.

+48 874 239 024

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające
Szkoła Policealna