Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu - Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego

Address

Peowiaków 30a, 22-400 Zamość

Tel.

+48 846 385 047

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

szkoły podstawowe, zerówka