Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie

Address

Chopina 6, 21-100 Lubartów

Tel.

+48 818 550 110, +48 818 552 770

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

I Liceum Ogólnokształcące
Liceum Profilowane
Policealna Szkoła Zawodowa