Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Warcisława IV

Address

1 Maja 22, 78-400 Szczecinek

Tel.

+48 943 740 246

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Technikum Zawodowe
Uzupełniające Technikum dla Młodzieży, Dorosłych
Szkoła Policealna
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające