Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12

Address

Portowa 21, 70-833 Szczecin

Tel.

+48 914 600 983, +48 914 600 839

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

szkoła zawodowa