Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego w Warszawie - Szkoła Policealna nr 7

Address

Joliot-Curie 13, 02-646 Warszawa

Tel.

+48 228 446 663, +48 228 447 514, +48 228 441 491

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła średnia