Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie

Address

Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów

Tel.

+48 846 962 524

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane
Technikum Ekonomiczne, Policealne Studium Zawodowe