Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku

Address

Słowackiego 7, 23-200 Kraśnik Lubelski

Tel.

+48 818 261 850, +48 818 255 426, +48 818 261 828

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; sporting activities

Description

Technikum nr 3, Technikum Mechaniczne dla Dorosłych
Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektryczne dla Dorosłych
Szkoła mistrzostwa Sportowego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
Policealna Szkoła nr 2, internat, warsztaty