Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22

Address

Kazimierzowska 60, 02-543 Warszawa

Tel.

+48 228 496 384, +48 228 496 218

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Szkoła Policealna nr 11
Technikum Uzupełniające nr 9 dla Młodzieży
Technikum Uzupełniające nr 10 dla Dorosłych