Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie

Address

Brodzińskiego 9, 33-100 Tarnów

Tel.

+48 146 218 316, +48 146 551 730, +48 146 553 968

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

szkoła zawodowa, liceum i technikum