Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Zamoyskiego w Turobinie

Address

Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin

Tel.

+48 846 833 336

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
Liceum Profilowane
Technikum Uzupełniające
Szkoła Policealna dla Dorosłych