Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie

Address

Sobieszyn 4a, 08-504 Ułęż

Tel.

+48 818 667 136

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego