Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Address

Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin

Tel.

+48 914 612 379, +48 914 317 358

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

szkoła zawodowa