Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Address

Zielona, 1 Maja 8c, 09-310 Kuczbork

Tel.

+48 236 579 064, +48 236 579 014

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum