Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie

Address

Warszawska 29, 62-230 Witkowo

Tel.

+48 614 778 135

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące
Liceum Profilowane
Technikum Ekonomiczne
Technikum Żywienia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa