Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance

Address

Sikorskiego 36, 64-980 Trzcianka Lubuska

Tel.

+48 672 163 287

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Profilowane
Technikum Zawodowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych
Szkoła Policealna dla Dorosłych