Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie

Address

Żnińska 6, 88-409 Gąsawa

Tel.

+48 523 025 090

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Zawodowa