Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach

Address

Tarce 19, 63-200 Jarocin Poznański

Tel.

+48 627 472 443

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Technikum, Technikum Uzupełniające
Szkoła Policealna
Liceum Ogólnokształcące
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące