Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej

Address

Wrocławska 12, 55-300 Środa Śląska

Tel.

+48 713 173 239

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Ekonomiczne
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące