Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

Address

Limanowskiego 10, 11-200 Bartoszyce

Tel.

+48 897 621 252, +48 897 622 661, +48 897 620 125

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające
Szkoła Policealna