Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika

Address

Strykowska 10/18, 91-725 Łódź

Tel.

+48 426 562 589, +48 426 562 911, +48 426 562 976

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr 10, liceum i technikum