Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie - Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2

Address

Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn

Tel.

+48 552 793 716, +48 552 792 014

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

szkoły zawodowe