Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica

Address

Wrocławska 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Tel.

+48 748 152 329, +48 748 152 328

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Liceum Ogólnokształcące
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoła Policealna