Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Technikum Uzupełniające po ZSZ

Address

Warecka 41, 91-212 Łódź

Tel.

+48 426 521 860, +48 426 529 916

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

liceum i technikum