Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

Address

Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa

Tel.

+48 413 942 777, +48 413 943 586

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum nr 2 z oddziałami integracyjnymi
Liceum Profilowane z oddziałami integracyjnymi
III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych