Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Address

Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość

Tel.

+48 846 392 638, +48 846 384 314, +48 846 393 469

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum, Technikum Uzupełniające
Liceum Profilowane
Szkoła Policealna