Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego

Address

Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź

Tel.

+48 426 361 233, +48 426 367 544

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Technikum, Technikum Uzupełniające nr 4, Szkoła Policealna nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4