Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

Address

Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo

Tel.

+48 586 722 415, +48 586 722 095

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

V Liceum Ogólnokształcące
III Liceum Profilowane
Technikum nr 3
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych