Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

Address

Pl. Strzelecki 2, 67-124 Nowe Miasteczko

Tel.

+48 683 888 213

Country

Poland

WWW

Email

Activity

youth hotels, student dormitories, campings; primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum Hotelarskie, Architektury Krajobrazu, Leśne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa)
Szkoła Policealna
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Policealne Studium Rolnicze dla Dorosłych