Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Technikum Uzupełniające 3-letnie

Address

Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice

Tel.

+48 322 354 600, +48 322 354 630

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

technik żywienia i gospodarstwa domowego, liceum i technikum