Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach

Address

Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Profilowane
Technikum Ekonomiczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa