Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu

Address

Oleska 7, 46-380 Dobrodzień

Tel.

+48 343 575 246

Country

Poland

WWW

Email

Activity

youth hotels, student dormitories, campings; primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Liceum Profilowane, Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
Technikum dla Dorosłych, Liceum Uzupełniające, Liceum Uzupełniające dla Dorosłych
Ośrodek Dokształcania Zawodowego
Internat