Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

Address

Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno

Tel.

+48 632 714 023

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych