Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu

Address

Armii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel

Tel.

+48 957 431 266, +48 957 431 246

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
Liceum Ogólnokształcące