Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Address

Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice

Tel.

+48 322 354 600, +48 322 354 630

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

kucharz małej gastronomii
górnik eksploatacji podziemnej
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
piekarz-cukiernik