Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Józefa Piłsudskiego - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Address

Szkolna 2, 22-105 Okszów

Tel.

+48 825 690 722, +48 825 690 732

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

szkoła zawodowa